Sifonik Sistem ANALİTİK DİZAYN ASKILAMA SİSTEMİ
Sifonik Sistem Nedir? Nasıl Çalışır?

     Sifonik sistem temelde akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan oluktan ya da çatıdan tahliye edilmesini sağlamaktır. Bu karmaşık hidrolik hesabın çözümü için Bernoulli'nin akış denkleminden yola çıkılarak hareket edilmiştir. Günümüzde sifonik sistem çözümlerinin daha hızlı ve verimli çözümü için çeşitli yazılımlar kullanılmaktadır. Böylelikle karmaşık ağlar daha da kusursuz bir kesinlikle çözülmektedir. Sistem basınç farklarını ve akış hızını dengelemek için farklı çaplarda boru kullanmayı gerektirir. Bu farklı materyallerin kullanımında kayıpları azaltmak önemlidir.
Sifonik Sistem Neye Göre Dizayn Edilir?

     Sifonik sistem meteorolojiden alınan Standart Zamanlarda Görülen En Büyük Yağış Değeri raporlarına göre son 100 yılda, 5 dakika için görülen en büyük yağış değeri baz alınarak hesap edilir. Sifonik sistem dizaynının en önemli ve başlangıç noktası süzgeçlerdir. Siphonica® süzgeç girdap kırıcı yapısı sayesinde suyun sisteme dönerek girmesini engelleyerek sistemin hava almamasını ve çok katlı yapısı ile sistemin sürekli aktif çalışmasını sağlar.Sifonik sistem uygulaması    HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) boru ile yapılır ve boru birleşim noktalarında    alın kaynak ve elektro füzyon yöntemi kullanılır. Böylelikle kusursuz bir    sızdırmazlık sağlanmış olur. Contalı birleşim kullanılmadığı için sistem içine hava    girişi önlenir ve zamanla conta bozulmalarından kaynaklanacak sızdırmazlık    sorunları çözülmüş olur.

Sifonik Sistem Avantajları
 
Sifonik Sistem Daha düşük çapta boru kullanımı (Konvansiyonel sistemde kullanılan borulan yaklaşık yarısı kadar)
Sifonik Sistem Boru ve ekipmanların daha az yer tutması
Sifonik Sistem Yatay hatta eğime gerek duyulmaması
Sifonik Sistem Yüksek debiden kaynaklanan kendi kendine temizleme özelliği ile tesisatın tıkanma riskin olmaması
Sifonik Sistem Özel askılama sistemi ile boruların genleşmeden dolayı yarattıkları hareketlerin kontrol altına alınabilmesi ve dolayısıyla daha güvenilir bir tesisat özelliği

sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem sifonik sistem
sifonik sistem
Sifonik Sistem Çalışma Prensibi

   Sifonik Sistem Yaklaşık 40 senedir Avrupanın bir çok binasında kullanılan bu sistem konvansiyonel sistemle karşılaştırıldığında aşağıda belirtmiş olduğumuz bir çok avantaja sahiptir.Sifonik yağmur drenaj sisteminde vakum etkisi sistemin tamamen dolu çalışması ile sağlanır.Konvansiyonel sistemle karşılaştırıldığında eğime gerek olmaması ve daha düşük çapta boruların kullanılması en önemli fark olarak göze çarpmaktadır.Sifonik yağmur drenaj sistemi boruların tamamen dolu    olarak çalışması prensibi ile sağlanmaktadır. Yatay hatta verilen % 0 eğim ve    hesaplamalar sonucunda bulunan düşük çaplar ile sistemin önce tam olarak su ile    dolması sağlanır. Tam olarak su ile dolan ve içinde hava barındırmayan ortamda    su yatay hattan dikey hatta geçerken beraberinde vakum etkisi yaratır. Bu vakum    sayesinde suyun hızı ve debisi artar. Boruların tamamen doldurulması ile boru    çapları konvansiyonel sisteme göre yarı yarıya azalır. Yatay hatta çok uzun    mesafelere eğim olmadan borulama yapılabilir. İniş sayıları konvansiyonele göre    çok daha azdır. Yüksek debi sayesinde sistemin kendi kendine temizleme özelliği    vardır.Yatay hat uzunluğunun iniş hattına oranı 10 kata kadar olduğu durumlarda    maliyet minimize edilir. Bu oran maksimum 20 olabilir.konvansiyonel sistem