СИСТЕМА SİFONİKA АНАЛИТИЧЕН ДИЗАЙН ТАЧИНИ НА ЗАКРЕПВАНЕ
АНАЛИТИЧЕН ДИЗАЙН

     Специална програма за изготвяне на проекти за вакуупно отводняване
     Изготвянето на проектите се извършва от високо квалифициран екип като се ползва и специелен софтуер за хидроизчисления За изготвяне на даден проект е необнодимо:

Архитентурен план
План на покрива
Статистика на годишните валежи в региона-задължително
План на механична инсталация


büyüt
büyüt
büyüt
büyüt
büyüt
büyüt
büyüt
büyüt
büyüt
büyüt
büyüt
büyüt