СИСТЕМА SİFONİKA АНАЛИТИЧЕН ДИЗАЙН ТАЧИНИ НА ЗАКРЕПВАНЕ

Тачини на закрепване

  
  В сравнение с конвенционалната система при сифоничната система обема и дебита на водата е много по-голям,и за по-сигурно отвеждане на покривната вода е зъдължително да се използва специална система за прикачване и закрепване на водоотвеждащите тръби. Хоризонталните тръби са с нулев наклон и се закрепват по няколно начина взависимост от конструкцията на покрива.

 

Закрепване с конзола
Закрепване  с профил и скоба 

По-малко  вертикални тръби
Тръби с по-малък диаметър и размери
По-малко подземни тръби
По-малко работна ръка
Без наклон в хоризонталните тръби
Съединяване на тръби и фитинги  с челна заварка и електродифузия
Специална програма за изчиление на  дебит,баланс и загуба на енергия
Гаранция на дизайн  10 години   от фирмата производител и изпълнител

                     
график на тегло при закрепване

Видове начини за закрепване
         
                            Закрепване с конзола                                                            Закрепване с С клипс                                          Закрепване  с тръбна конструкция
                                
       T 40 закрепване                                                                                          T-100 закрепване