ПРОДУКТИ Воронки Sifonika- AISI 304 НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ВОРОНКА СИФОНИКА –ФЛАНЕЦ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ТРЪБИ ЗА ВАКУУМНО ОТВОДНЯВАНЕ фитинги от PE(AISI 304 НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА) ЕЛЕМЕНТИ ЗА МОНТИРАНЕ
ВОРОНКА СИФОНИКА –ФЛАНЕЦ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

    
Професионално развитие и създаване на модерни технологии за производство на качествени продукти,отговяращи на изискваниятя на клиентите

  ВОРОНКА СИФОНИКА –ФЛАНЕЦ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Код на продукта: SPSN000063 Код на продукта: SPSN000075 Код на продукта: SPSR000063
Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА –ФЛАНЕЦ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА –ФЛАНЕЦ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА –ФЛАНЕЦ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА (НАГРЕВАТЕЛ)
Монтаж: а улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm, Монтаж: а улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm, Монтаж: а улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm,
Суровина: AISI 304 НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА Суровина: AISI 304 НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА Суровина: AISI 304 НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Приложение: Улеи-префабрикат и железобетон,Тераси Приложение: Улеи-префабрикат и железобетон,Тераси Приложение: Улеи-префабрикат и железобетон,Тераси
Нагревател: - Нагревател: - Нагревател: 12V - 6A
Изолаиця: С полиуретан мастик и ликид мембрана Изолаиця: С полиуретан мастик и ликид мембрана Изолаиця: С полиуретан мастик и ликид мембрана
Код на продукта: SPSR000075 Код на продукта: SPSM000063 Код на продукта: SPSM000075
Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА –ФЛАНЕЦ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА (НАГРЕВАТЕЛ) Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА –ФЛАНЕЦ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА (МЕМБРАНА) Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА –ФЛАНЕЦ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА (МЕМБРАНА)
Монтаж: а улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm, Монтаж: а улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm, Монтаж: а улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm,
Суровина: AISI 304 НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА Суровина: AISI 304 НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА Суровина: AISI 304 НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Приложение: Улеи-префабрикат и железобетон,Тераси Приложение: PCC-TRO-PE -битум мембрани,рокриви и улеи Приложение: PCC-TRO-PE -битум мембрани,рокриви и улеи
Нагревател: 12V - 6A Нагревател: - Нагревател: -
Изолаиця: С полиуретан мастик и ликид мембрана Изолаиця: Апарат за мембрана Изолаиця: Апарат за мембрана
Код на продукта: SPSMR00063 Код на продукта: SPSMR00075  
Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА –ФЛАНЕЦ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА (МЕМБРАНА+НАГРЕВАТЕЛ) Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА –ФЛАНЕЦ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА (МЕМБРАНА+НАГРЕВАТЕЛ)
Монтаж: а улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm, Монтаж: а улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm,
Суровина: AISI 304 НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА Суровина: AISI 304 НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Приложение: PCC-TRO-PE -битум мембрани,рокриви и улеи Приложение: PCC-TRO-PE -битум мембрани,рокриви и улеи
Нагревател: 12V - 6A Нагревател: 12V - 6A
Изолаиця: Апарат за мембрана Изолаиця: Апарат за мембрана