ПРОДУКТИ Воронки Sifonika- AISI 304 НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ВОРОНКА СИФОНИКА –ФЛАНЕЦ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ТРЪБИ ЗА ВАКУУМНО ОТВОДНЯВАНЕ фитинги от PE(AISI 304 НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА) ЕЛЕМЕНТИ ЗА МОНТИРАНЕ
Воронки Sifonika- полиетилен

    
Професионално развитие и създаване на модерни технологии за производство на качествени продукти,отговяращи на изискваниятя на клиентите

  Воронки Sifonika- полиетилен
Код на продукта: SPESN00063 Код на продукта: SPESN00075 Код на продукта: SPESN00090
Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА-ПОЛИЕТИЛЕН Ø 63 Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА-ПОЛИЕТИЛЕН Ø 75 Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА-ПОЛИЕТИЛЕН Ø 90
Монтаж: За улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm Монтаж: За улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm Монтаж: За улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm
Суровина: ПОЛИЕТИЛЕН Суровина: ПОЛИЕТИЛЕН Суровина: ПОЛИЕТИЛЕН
Приложение: Улуци (метал,бетон) , тераси Приложение: Улуци (метал,бетон) , тераси Приложение: Улуци (метал,бетон) , тераси
Нагревател: - Нагревател: - Нагревател: -
Изолаиця: Пслиуретан мастик и мембрана Изолаиця: Пслиуретан мастик и мембрана Изолаиця: Пслиуретан мастик и мембрана
Код на продукта: SPESN00110 Код на продукта: SPESR00063 Код на продукта: SPESR00075
Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА-ПОЛИЕТИЛЕН Ø 110 Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА-ПОЛИЕТИЛЕН (НАГРЕВАТЕЛ) Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА-ПОЛИЕТИЛЕН (НАГРЕВАТЕЛ)
Монтаж: За улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm Монтаж: За улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm Монтаж: За улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm
Суровина: ПОЛИЕТИЛЕН Суровина: ПОЛИЕТИЛЕН Суровина: ПОЛИЕТИЛЕН
Приложение: Улуци (метал,бетон) , тераси Приложение: Улеи-префабрикат и железобетон,Тераси Приложение: Улуци (метал,бетон) , тераси
Нагревател: - Нагревател: - Нагревател: 12V - 6A
Изолаиця: Пслиуретан мастик и мембрана Изолаиця: Пслиуретан мастик и мембрана Изолаиця: Пслиуретан мастик и мембрана
Код на продукта: SPESR00090 Код на продукта: SPESR00110 Код на продукта: SPESM00063
Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА-ПОЛИЕТИЛЕН (НАГРЕВАТЕЛ) Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА-ПОЛИЕТИЛЕН (НАГРЕВАТЕЛ) Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА-ПОЛИЕТИЛЕН (МЕМБРАНА)
Монтаж: За улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm Монтаж: За улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm Монтаж: За улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm
Суровина: ПОЛИЕТИЛЕН Суровина: ПОЛИЕТИЛЕН Суровина: ПОЛИЕТИЛЕН
Приложение: Улуци (метал,бетон) , тераси Приложение: Улуци (метал,бетон) , тераси Приложение: PCC-TRO-PE -битум мембрани,рокриви и улеи
Нагревател: 12V - 6A Нагревател: 12V - 6A Нагревател: -
Изолаиця: Пслиуретан мастик и мембрана Изолаиця: Пслиуретан мастик и мембрана Изолаиця: Апарат за мембрана
Код на продукта: SPESM00075 Код на продукта: SPESM00090 Код на продукта: SPESM00110
Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА-ПОЛИЕТИЛЕН (МЕМБРАНА) Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА-ПОЛИЕТИЛЕН (МЕМБРАНА) Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА-ПОЛИЕТИЛЕН (МЕМБРАНА)
Монтаж: За улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm Монтаж: За улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm Монтаж: За улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm
Суровина: ПОЛИЕТИЛЕН Суровина: ПОЛИЕТИЛЕН Суровина: ПОЛИЕТИЛЕН
Приложение: PCC-TRO-PE -битум мембрани,рокриви и улеи Приложение: PCC-TRO-PE -битум мембрани,рокриви и улеи Приложение: PCC-TRO-PE -битум мембрани,рокриви и улеи
Нагревател: - Нагревател: - Нагревател: -
Изолаиця: Апарат за мембрана Изолаиця: Апарат за мембрана Изолаиця: Апарат за мембрана
Код на продукта: SPESMR0063 Код на продукта: SPESMR0075 Код на продукта: SPESMR0090
Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА-ПОЛИЕТИЛЕН (МЕМБРАНА+НАГРЕВАТЕЛ) Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА-ПОЛИЕТИЛЕН (МЕМБРАНА+НАГРЕВАТЕЛ) Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА-ПОЛИЕТИЛЕН (МЕМБРАНА+НАГРЕВАТЕЛ)
Монтаж: За улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm Монтаж: За улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm Монтаж: За улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm
Суровина: ПОЛИЕТИЛЕН Суровина: ПОЛИЕТИЛЕН Суровина: ПОЛИЕТИЛЕН
Приложение: PCC-TRO-PE -битум мембрани,рокриви и улеи Приложение: PCC-TRO-PE -битум мембрани,рокриви и улеи Приложение: PCC-TRO-PE -битум мембрани,рокриви и улеи
Нагревател: 12V - 6A Нагревател: 12V - 6A Нагревател: 12V - 6A
Изолаиця: Апарат за мембрана Изолаиця: Апарат за мембрана Изолаиця: Апарат за мембрана
Код на продукта: SPESMR0110

 
Наименование: ВОРОНКА СИФОНИКА-ПОЛИЕТИЛЕН (МЕМБРАНА+НАГРЕВАТЕЛ)
Монтаж: За улуци от железобетон и тераси се използва полиуретан мастик За метални улуци -вида . Ширината на улука трябва да е минимум180мм,отворът минимум Ø125mm - максимумØ155mm
Суровина: ПОЛИЕТИЛЕН
Приложение: PCC-TRO-PE -битум мембрани,рокриви и улеи
Нагревател: 12V - 6A
Изолаиця: Апарат за мембрана